Welkom op de website van de Groninger Beveiliging Centrale

De groninger Beveiliging Centrale (GBC) is een particuliere
beveiligingsorganisatie gevestigd in de stad Groningen.
Zij staat garant voor het leveren van kwaliteit en flexibiliteit
op het gebied van horeca- en evenementenbeveiliging.
Tevens levert de GBC haar diensten voor objectbeveiliging en winkelsurveillance.

De belangen van de opdrachtgevers worden met vakkundigheid optimaal
behartigd. Om optimalisering van deze belangen te kunnen
verwezelijken, is het van groot belang dat de opdrachtgever het
beveiligingsgebeuren laat integreren in zijn bedrijfsvoering.
De GBC reageert snel en adequaat op gewijzigde omstandigheden binnen het
bedrijf waar de GBC haar opdrachten uitvoert.

Indien wenselijk wordt gezamelijk met de opdrachtgever een procedure
opgesteld ter kwaliteitsbewaking van de beveiliging. De uitvoering van hun
werkzaamheden wordt mede door middel van begeleiding en controles op
hoog niveau gehouden.

Al onze beveiligingsmedewerkers zijn zorgvuldig geselecteerd en
gescreend. De GBC doet tevens haar uiterste best het personeel 100%
gemotiveerd de werkzaamheden te laten verrichten.